Địa chỉ chúng tôi:

99 Phú Mỹ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Email chúng tôi:

pettoysdochoithucung@gmai.com

Điện thoại:

0789396821

Thời gian làm việc:

Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8:30 đến 17:30